1 2 3 4 5 6 7 8

İDAL*

Bu üye Yazar

Bu üyenin profil sayfasına git

1,096 entry 238 konu 1,005 puan
23.03.2023 17:27 son işlem tarihi takip etme takip et

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu kişilerden sağlanan ve bir yıldan uzun vadeli borçların takip edildiği gruptur.

40 Mali Borçlar

42 Ticari Borçlar

43 Diğer Borçlar

44 Alınan Avanslar

47 Borç ve Gider Karşılıkları

48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Bu grup içinde yer alan hesaplardır.

...

Ah! Yine sözlüğü kullanıyorum. Niçin var ki sözlük, beni sınava hazırlamak için tabii ki.

(glck)

21.03.2023 14:54
 1. Bağımsız Denetçi

  Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir.

  Türkiye'de bağımsız denetim konusunda yetkili organ, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)'dur.

  Kamu Gözetim Kurumu tarafından yılda iki kez sınavları yapılmaktadır.

   
  (Bkz: Bağımsız Denetim)(Bkz: Kamu Gözetim Kurumu)
 2. Kamu Gözetim Kurumu

  Yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlayan kurumdur.

   
 3. Bağımsız Denetim

  Vergi mükelleflerine ait yıllık finansal tabloların, genel kabul görmüş denetim teknikleri ile denetlenerek doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun verilerin ortaya konması ve rapora bağlanması işlemidir.

   
 4. arıza çıkarma

  #3du7

  (glck)

   
  (Bkz: otur sıfır)
 5. arıza çıkarma

  (glck)

   
  (Bkz: tamam)