1 2 3 4 5 6 7 8

ecoekonomist

Bu üye Yazar

Bu üyenin profil sayfasına git

431 entry 250 konu hiç puanı yok
10.08.2022 15:32 son işlem tarihi takip etme takip et

müstakil proje

Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken ve KaYa Bilgi Sisteminde alt projesi olmayan projeyi ifade eder.

12.05.2022 17:33
 1. finansal istikrar

  Finansal piyasalarda, bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarda ve ödeme sis-temlerindeki istikrarı ve şoklara karşı dayanıklılığı ifade etmektedir. Bu alanlardaki istikrar genelde finansal sistemin sağlıklı ve istikrarlı işlemesini, dolayısıyla ekonomideki kaynakların üretken bir şekilde tahsisini ve risklerin uygun bir şekilde yönetim ve dağılımını beraberinde getirmektedir. Finansal istikrarsızlığın ise ekonomide önemli sorunlar yaratacağı bilinen bir olgu olup, yaşanan finansal krizlerin yüksek maliyeti finansal istikrarın önemine işaret etmektedir

   
 2. franchise

  Bir teşebbüsün diğerine, bir malın/hizmetin kendi reçetesine göre üretilmesi/ sunulması veya bakımı hakkını verdiği ve o malın/ hizmetin nihai tüketicilere yine kendi markası altında ulaştırılmasına müsaade ettiği, satış, kira, acentelik ve eser sözleşmelerine ilişkin hükümlerin uyglandığı karma bir anlaşmadır.

   
 3. hazine

  Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak, devletin elinde bulunan parayı korumak, gelir ve giderleri yer ve zaman bakımından denkleştirmekle görevli, banka özelliği taşıyan merkezi kuruluştur

   
 4. holding

  Bir ana şirketin denetiminde olan şirketler topluluğudur. Yeteri kadar hisse senedini elinde bulundurarak gruptaki diğer şirketleri denetleyen şirkete holding şirketi adı verilir. Holdingi oluşturan şirketler farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler

   
 5. islam kalkınma bankası

  Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 22 İslam ülkesi tarafından kurulan uluslararası kalkınma bankasıdır.

  İslam Konferansı Teşkilat'nın Aralık 1973 Cidde zirvesinde alınan karar ile oluşturulmuş ve 1975 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Faizsiz bankacılık sistemine göre çalışan bu kuruluş, İslam ülkelerinde kalkınma projelerini desteklemek, teknik ve bilimsel yardımlarda bulunmak ve ticaretin gelişimini sağlamayı amaç edinmiştir. Banka'nın organları; üye ülke maliye bakanlarından oluşan Guvarnörler Komitesi ve on üç üyeli Yönetim Kurulu'dur