1 2 3 4 5 6 7 8

nhtky

Bu üye Yazar

Bu üyenin profil sayfasına git

16 entry 4 konu hiç puanı yok
15.01.2015 11:29 son işlem tarihi takip etme takip et

haslet

insanın yaratılıştan gelen özellikleri, huyu, tabiatı, mizacı

İngilizce: character, trait

14.01.2015 13:45
 1. felsefe

  Felsefe, etimolojik kökeni ya da sözcük anlamıyla "bilgelik sevgisi", "bilgelik arayışı>" anlamına gelir. Bilge kişi, tefekkür içinde olan, olup bitenlerin gerisindeki gerçek nedenleri bulmaya çalışan, hayatı doğru kavrayan, hemen her şey üzerine kuşatıcı bir kavrayış geliştirmiş, düşünsel bir açıklığa ve zihinsel olgunluğa sahip kimse olmak durumundadır. O, dahası sahip olduğu entelektüel kavrayışı ve zihinsel olgunlu¤u eylemlerine ve hayatına yansıtmış kamil bir insandır.

   
 2. Akıl

  İnsanı diğer canlılardan ayıran ve sadece insana özgü en önemli özellik, eşyanın sebeplerini yakalama melekesi.

  Arapça a-k-l kökünden gelen akıl kelimesi, sözlükte, engellemek, bağlamak, tedbirli davranmak, menetmek, yüksek yere çıkıp sığınmak, sığınak kale, ilim elde etmeye yarayan güç, hakkı batıldan ayıran kabiliyet, gibi manalara gelir. Türkler akıl kelimesini "us" olarak adlandırmış, akıl kavramını, "anlamak" "iyiyi kötüden ayırmak" gibi olumlu anlamlarda kullanmışlardır.

   
 3. Tasavvuf

  Tasavvuf, Tanrı, evren ve insan ilişkisini bir bütünlük içinde açıklamaya çalışan, insanın tanrısal erdemlere benzemesini amaçlayan dinsel ve felsefi düşüncedir.

   
 4. Şüphecilik Septisizm

  Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik: Kesin bilginin olanaksızlığını savunan felsefesel görüş.

   
 5. Benzinden alınan vergi Oranı

  Musluktan bedava aksa litresine ödeyeceğin tutar yaklaşık 3 TL