1 2 3 4 5 6 7 8

türkçülük

paylaş araştır şikayetçiyim

 

 1. diğer tüm milli-etnik-ırki-şovenist vb. türdeşleri gibi insanlığa fayda getirmeyecek/getirmemiş bir düşünce biçimidir ve asla bir insancılık/hümanizm değildir ve olamaz.

   
 2. Dünya üzerindeki tüm Türkleri tek millet olarak kabul edip tek bayrak altında birleştirme ve eski Türk kültürüne göre hakanlık ve kağanlık kurma ülküsüdür.

   
 3. Kürtçülerin dışlanmadığı, ayıplanmadığı, yadırganmadığı ülkemizde; yapıldığı taktirde yapanların ırkçı ve faşist ilan edildiği, ayıplandığı ideoloji.

   
 4. türk ırkı'nın ideolojisidir. kaynağını türk töresinden alır.

  saldırgandır. dizliyi diz çökmeye, başlıyı baş eğmeye zorlar.

  yakın hedefi dünya hãkimiyetidir. çıkış tarihi i.ö. 209 yılına dayandırılır.

  oğuz han' a diğer adıyla tanrıkut mete' ye ait şu söz, dünya dışı hedefleri olduğunu da gösteriyor:

  gök kubbe çadırımız, güneş tuğumuzdur.

   
  (Bkz: oğuz kağan)(Bkz: oğuz)(Bkz: töre)(Bkz: ideoloji)(Bkz: mete)(Bkz: Turan)(Bkz: türk)(Bkz: göktürk)(Bkz: turancılık)(Bkz: göktürk-1 uydusu)(Bkz: türk milleti)(Bkz: türk milliyetçiliği)(Bkz: göktürkler)(Bkz: Göktürk 2)
 5. ırk-soy kavramına önem verir ancak, batılı anlamda "ırkçı-racist" değildir.

  türk olmayanlara yönelik bir düşmanlık sözkonusu değildir. Aksine, bir tehdit ve düşmanlık olmadığı sürece dostluğu, kardeşliği ve dünya barışını hedef alır.

  akılcıdır.aklı esas alır.tabii kanunlara saygısı çok büyüktür.

  yaratılmış her şeyi tanrının bir emaneti kabul eder.

  türkler tarih boyunca yabancılarla evlenmişler ve onlarla kültürel ilişkiler içinde olmuşlardır. kendilerine olan aşırı güvenleri, başkalarını da kendileri gibi bilmeleri yüzünden çok kolay kandırılmışlar, hep ihanete uğramışlardır. kolay asimile olmaları millî zaaflarıdır. kendi vatanlarında asimile olan tek millettir.

  türkçülük bu noktada devreye girer, türkleri uyanık olmaya davet eder. bu uyanıklığı sürekli canlı tutar.

   
 6.  
  (Bkz: Türkçülüğün esasları)(Bkz: Ziya Gökalp)(Bkz: hüseyin nihal atsız)(Bkz: atsız beğ)
 7. ülkemizdeki etnik kökeni türk olmayan, kendi milleti için ırkçı olan ama ülkemizde hümanist takılan rum,ermeni,yahudi,slav ve benzeri tiplere dert olmuş kişinin ideolojisidir.

   
 8. en az iki bin yıldır varlığı bilinen, adı sonradan konmuş ..türk töresini yaşatma, hakim kılma anlayışı, çabası.

  türkçülüğü anlamaya çalışırken türk töresinin ne olduğuna ve ne olmadığına da bakmak lâzımdır.

  akla dayanmayan, bilimsellikten uzak, yaratılışa aykırı, insaniyeti esas almayan, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmayan, kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapan bir anlayış türk töresine mal edilemez.

  türk töresini, kökü derinlerde olan ulu bir çınar gibi düşünmek gerekir.

  temel (kök) saklı kalmak şartıyla değişerek gelişmek; gelişerek değişmek esastır.

  özetle..tarihi ve kültürel kodlarımızla örtüşmeyen bir anlayış, "türkçülük" olarak nitelendirilemez. genel ağdaki "türkçü" sayfalar için ölçüt budur. doğru gibi görünen kirli bilgilerin yer aldığı web siteleri varsa, itibar edilmemelidir.

   
 9. bütün boş işler gibi boştur asıl olan menfaatçiliktir menfaat bütün ulusları tek bir çatıda toplayabilir diğerleri ayrıştırır

   
Entry yazmanız için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın, üye iseniz lütfen oturum açın.