1 2 3 4 5 6 7 8

Şakku'l Kamer,Ay Yarılması

paylaş araştır şikayetçiyim

 

 1. Hadisçiler tarafından, Hz. Peygamberin Mekke döneminde geçtiği iddia edilen rivayettir. Rivayete göre, mekkelli müşriklerin isteği üzerine, hz. peygamber bir işareti ile ayı ikiye yarmış, yarısı bir dağın üzerine, diğer yarısı da başka bir dağın üzerine düşmüştür.

  Ancak hadis alimlerince aktarılan bu rivayet, siyer ve islam tarihi alimlerince şüpheli bulunmuştur. Şüpheler şu şekildedir:

  1- Hadis rivayetleri toplam 7 isme dayanmaktadır. Bu yedi isimden Enes ve Huzeyfe Medine'de Müslüman olmuştur, olayı görmeleri mümkün değildir. Abdullah b. ömer, Abdullah b. abbas, Abdullah b. amr ise olay anında ya doğmamış ya da bu olayı aktarabilecek yaşta değildir. cubeyr b.mutim ise olay anında Mekke'de olmasına rağmen henüz Müslüman olmamıştır. olayı ölen babası müşrik mutim'den aktarmaktadır.

  2- Bu olayın Kuran'da kamer 1-2 ayetlerinde geçtiği iddia edilmektedir. Ancak kamer 1-2'de geçen ayetler olmuş olayı değil, kıyamet gününde yaşanacakları anlatmaktadır. kuranda geçmiş sigasıyla gelecekteki kıyameti anlatan çok sayıda başka ayet daha vardır.

  3- isra 59'da kuran derki, "Bizi, ayetler (işaretler) göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin yalanlamasıdır" Allah bu ayetle, önceki kavimlerin mucize isteyip, sonra da gelen mucizeye inanmayıp helak olmasına atıfta bulunmaktadır. Böyle bir olay olmuş ise Mekkeli müşriklerin helak olması gerekirdi.

  4- ankebut 52'de ise Allah şöyle buyurmaktadır:

  Deki, mucizeler ancak Allah katındandır. ben ise apaçık bir uyarıcıyım.

  Hz. peygamber, Mekkeli müşriklerin mucize isteklerine hep "ben ancak bir rasul ve insanım" karşılığıyla cevap vermiştir.

  5- Böyle bir olay olmuş ise bu derece önemli bir olayın o dönemde yaşayan bir çok insan tarafından görmüş olması gerekmektedir. Dünya tarihinde böyle bir olay nakli yoktur. Yıldız ilmiyle uğraşan ve yönünü yıldızlara göre tayin eden araplar dahi bu olayı aktarmamıştır.

  6- ilk dönem kaynaklarında bu rivayete yer verilmemiştir. İlk dönem kaynakları şu şekildedir:

  Musa b. ukbe (V.141)

  İbn İshak (V.151)

  İbn Hişam (V.213)

  İbn Sad (V.230)

  Belazuri (V.279)

  Taberi (V.310)

  Olay muhtemelen olmamıştır ama olmuş ise de, muhtemelen Muhammed Esed'in belirttiği gibi bir ay tutulması olayı olmuş ve boykot günlerinde buna olduğundan fazla bir anlam yüklenmiştir.

  Buradaki bilgiler Mehmet Azimli'nin Siyeri Farklı Okumak adlı kitabından özetlenerek aktarılmıştır.

   
Entry yazmanız için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın, üye iseniz lütfen oturum açın.