Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sozluk.memurlar.net/konu/redoks/
Yazdırılma Tarihi : 17 Eylül 2021 Cuma 06:34

redoks

 

  1. Bir atomun ya da iyonun elektron alarak indirgenmesi "redüksiyon"; elektron vererek yükseltgenmesi "oksidasyon" olarak adlandırılır. Bir tepkimeden bu iki olay aynı anda gerçekleşiyorsa, yani tepkimeye giren maddeler arasında elektron alışverişi oluyorsa bu tür tepkimelere redoks tepkimesi denir.

    Hem pillerin hem de elektrolizin temeli redoks tepkimelerine dayanır.

    Piller, redoks tepkimeleri sayesinde kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretir. Anot ve katot dediğimiz iki kutup arasında gerçekleşen yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri sayesinde oluşan elektron hareketi ile elektik akımı meydana gelir.

    Elektroliz, pillerdeki sistemin tam tersidir, elektrik enerjisi verilerek redoks tepkimeleri gerçekleştirilir. Sanayide metallerin saflaştırılması, başta bakır, kalay, gümüş, altın gibi metallerle yapılan kaplamacılık işlemleri, korozyondan korunma yöntemleri elektrolizin uygulama alanlarıdır.

    15.06.2021 09:43 emelkoca