Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sozluk.memurlar.net/konu/isra-olayi/
Yazdırılma Tarihi : 04 Aralık 2021 Cumartesi 07:53

isra olayı

 

 1. islam tarihinde Mekke döneminde geçtiği belirtilen olaydır.

  1- isra suresi 1: Kulunu bir gece Mescidi haramdan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allahın şanı yücedir.

  2- Hz. peygamberin Mekke'deki mescidi haramdan, mescidi aksaya götürülmesine isra, kudüste göklere çıkarılışına ise miraç denmektedir. Bir çok Müslüman bu olayları karıştırmaktadır.

  3- isra, "gece yürüyüşü" demektir.

  4- mescidi haramın Mekke'de olduğu kesindir. Ancak mescidi aksanın kudüste olduğu tartışmalıdır. Kuran'da mescidi aksa tabiri başka yerde geçmemektedir. Aksa tabirinin geçtiği (kuranda iki yerde geçmektedir) "aksa'l medine" tabiri medinenin varoşu anlamında kullanılmıştır.

  5- Hz. peygamberin yaşadığı dönemde kudüs'te bir mescid yoktur. Kudüsteki mescid hz. peygamberinin ölümünün üzerinden 50 yıl sonra yapılmıştır. Bu yapılış ibni kesir tarafından uzun uzun anlatılmaktadır.

  6- kudüs bölgesine araplar döneminde beytul makdis denmiştir.

  7- mescidi aksa tabiri buharideki iki hadise dayanmaktadır. her iki hadisin ravisi de emevi taraftarıdır.

  8- Hz. peygamberin ölümünden 50 yıl sonra islam taraftarları ikiye bölünmüştür. bir tarafta medine ve mekke'yi elinde bulunduran Abdullah b. Zübey, diğer tarafta şam ve kudüs tarafını elinde bulunduran emevi ailesine mensup abdulmeliktir. abdulmelik hacca giden Müslümanların, zübeyr'in okduğu hutbelerden etkilenerek taraf değiştirmeleri üzerine, kudüsteki bir kayanın üzerine (kubbetüs sahra) bir mescid yaptırmıştır. Bu mescit çok gösterişli olmuştur. sırat köpürüşü, cennet kapısı tasvirleri konulmuştur. Abdülmelik, buhari'de geçen hadisi kaynak alarak (yalnız üç mescide sefer edilir. mescidi haram, mescidi rasul, mescidi aksa) yaptırdığı yerine mescidi aksa olarak konumlandırır. Bir süre sonra da şam'daki Müslümanlar mekkeye gitmekten vazgeçer. olayın tarihi boyutu budur. 7 nolu maddede bahsedilen iki ravi de işte bu hadislerin aktarıcısıdır.

  9- hz. ömer döneminde kudüs fethedildiğinde, hiçbir Müslüman, isra'da geçen yer şurası burası mı diye bir arayış içinde olmamıştır. Eğer isra'da geçen mescidi aksa ilk dönem Müslümanlarında bu şekilde anlaşılsaydı, muhtemelen ilk yapılacak iş, çevresi mübarek kılınan bu yeri bulmak olurdu.

  10- isra'da geçen yer ilk dönem siyer yazarlarından meğazi yazarı (Vakıdi) tarafından, Mekke civarındaki bir mescit olarak aktarılmıştır. Müslümanlar mekkedeki yasaklı yıllarda gizlice ibadet ediyorlardı. bu nedenle de değişik yerlerde namaz kılıyorlardı. mekkedeki en uzak mescide mescidi aksa denmiştir.

  dolaysıyla isra olayının mucize bir yönü varmış gibi anlatılması doğru değildir.

  (Bkz: Şakku'l Kamer,Ay Yarılması)
  28.02.2015 19:13 kerimuzay
 2. İsra kelimesinin sözlük anlamı: Yolculuk yapan, yürüyen, ayak basan, geceleyin yürümek, gece yolculuğu

  Kuran-ı Kerim'in 17. suresi.

  111 ayetten oluşur.

  Hz. Peygamberin genellikle geceleri bu sureyi okuduğu nakledilmiş.

  17.09.2021 09:19 dermess