1 2 3 4 5 6 7 8

abdullah132413

Bu üye Yazar

Bu üyenin profil sayfasına git

187 entry 36 konu hiç puanı yok
29.05.2020 15:54 son işlem tarihi takip etme takip et

medeni bilgiler kitabı

mustafa kemalin fikirlerini barındıran bir kitaptır.

mustafa kemali daha iyi tanımaya bir vesiledir.

bazı iktibaslar:

"hürriyet insanın düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir. bu tarif hürriyet kelimesinin en geniş manasıdır. insanlar bu manada hürriyete hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. çünkü malumdur ki insan, tabiatın mahlukudur."

"muhammet, iptida allahın resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır; bunu düşünmemiştir. bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur."

"türkler arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. arap dinini kabul ettikten sonra, bu din ne arapların ne de aynı dinde bulunan acemlerin ve ne de mısırlıların vesairenin türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. bilakis, türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. bu pek tabii idi. çünkü muhammedin kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde(üstünde) şamil bir arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. bu arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. muhammedin dinini kabul edenler, kendilerini unutmağa, hayatlarını allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar.

bununla beraber, allaha kendi milli lisanında değil, allahın arap kavmine gönderdiği arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. arapça öğrenmedikçe, allaha ne dediğini bilmeyecekti. bu vaziyet karşısında türk milleti birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde kuranı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler. başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar, türk milletince karışık, cahil hocalar ağzıyla, ateş ve azap ile müdhiş bir muamma halinde kalan, dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler. bir taraftan arapları zorla emirleri altına aldılar, bir taraftan avrupada allah kelimesinin ilası(yüceltilmesi) parolası altında hıristiyan milletlerini idareleri altına geçirdiler, fakat onların dinlerine ve milliyetlerine ilişmeyi düşünmediler.

ne onları ümmet yaptılar ne onlarla birleşerek bir kuvvetli millet yaptılar. mısırda, belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler, hırkasıdır diye bir palaspareyi, hilafet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular, halife oldular. gah şarka, gah garb veya her tarafa birden saldıra saldıra, türk milletini allah için, peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak allaha mutevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet verdirmeyen, sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca, asıl hakiki saadete öldükten sonra ahirette kavuşacağını vaat ve temin eden dini akide ve dini his, millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olmadı. bu feci manzara karşısında kalanlara, kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden dini hissi; dünyanın acısı duyulan tokatıyla derhal, türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı, davetlileri, türk düşmanları olan arap çöllerine gitti. türk vicdanı umumisi, derhal, yüzlerce asırlık kudret ve küşayişiyle, büyük heyecanlarla çarpıyordu. ne oldu? türkün milli hissi, artık ocağında ateşlenmişti. artık türk, cenneti değil, eski, hakiki büyük türk cedlerinin mukaddes miraslarının son türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu."

04.03.2020 10:17
 1. İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü

  bir zamanlar bu şehrin müslümanların hükmü altına geçtiğini hatırlatan yıldönümü.

   
 2. dış güçler

  içimizde olan güçlerdir.

   
  (Bkz: kemalizm)
 3. Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir

  sevgilisi ile açabilir şeklinde söylenseydi din düşmanlarının rahatsız olmayacağı cevaptır

   
 4. kadir mısıroğlu

  mustafa kemali millete doğru şekilde anlatan mü'min

   
 5. kadir mısıroğlu

  söylediği hakikatlere sadece küfür, hakaret, yalan ve iftira ile karşılık verilebilen merhum üstad.

  kemalcileri çok çıldırtmıştır, evet doğrudur...

  Çünkü ifşa ediliyorlar...