1 2 3 4 5 6 7 8

yahudilik

paylaş araştır şikayetçiyim

 

 1. ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı ile gelen, ardından da Talmud'da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad.

   
 2. musevilik olarakta bilinen dindir. ilk tek tanrılı din olması hasebiyle kendinden sonra gelen isevilik ve islamiyeti pek çok konuda etkilemiştir.ölülerin yıkanması,sünnet,adem ile havvanın hikayesi,hayvan kesim kuralları gibi. tabi benzer pek çok adetin asıl kaynağıda yahudilikten önceki pagan dinler olduğuda bilinen bir konu.

   
 3. din mi etnik köken mi olduğu tam olarak belirlenememiştir. kanımca ibrani soyundan gelip bir de siyonizmi, kabala felsefesini ve museviliği benimsemeyi gerektiren bir kavramdır.

   
 4. ölülerin yıkanması-sünnet olmak-kurbanın nasıl kesileceği ile ilgili hükümlerin islam'ın kaynağı olan Kuran-ı Kerim'de geçmediğini ve bunların sünnet adı altında geleneksel din anlayışıyla devam ettirilen uygulamalar olduğunu;

  kuran-ı kerim'in zaten iseviliğin, museviliğin ve bu dinlerin kutsal kitaplarının islam ile aynı kaynaktan geldiğini ancak tahrif edildiklerini açık seçik beyan ettiğini;

  aynı kaynaktan alınmış bu ilahi mesajların aslında temel olarak aynı inanç olmalarından ötürü içlerindeki kıssaların, emir yasakların aynı/benzer olmasının bir sorun teşkil etmediğini;

  aynı kıssaların Kuran'da Tevrattakinden bir kaç küçük farkla tekrarlandığını görenlerin ise bu defa madem aynı kökenden geliyorlar niye bu farklılıklar var diye soranların olduğunu;

  bilmeyen yazarlarca islamiyet'i etkilediği düşünülen ama aslında muharref olan bir dindir.

   
 5. Yahudi olunmaz yahudi doğulur

   
 6. Aynı kaynaktan olmayan pagan inançlardan etkilenip ortaya çıkan kurallar bütünü. Kendinden sonra oluşan dinlerin dizaynınıda açık olarak etkilemiştir. Inanan ve inanmayana göre değerlendirilmesi de farklılık içeren sistemlerdir. Dogmatik bir yapıya dair düşünceler bilgi değil inançtır. Dolayısı ile farklı düşünüyor olmak bilmemek değil,aynı şeyi düşünmemektir. Hele sözlük formatında verilen bilgi daha da subjektiftir. Öyle ki bir alay,bir hiciv ve kinaye de içerebilir.

   
 7. olaya inanan açısından bakıldığı zaman yaratıcının gönderdiği bir inanış olmakla beraber inanmayan açısından ise inançların evrilmesinde bir basamak olan inanış. ama bu gerçek ilahi mesajı okumayanların yaygara yaptığı gerçeğini değiştirmemektedir.

   
 8. israiloğullarının bir ahde dayalı olduklarına inandıkları dinleridir.

   
  (Bkz: din)
 9. bir ırktır Yahudilik tıpkı türk kürt alman fransız olmak gibi. yasaları ve temelleri ayrıdır. ibrani soyundan gelen insanlardır. geçmişten beri her daim acılara saldırılara maruz kalmış ırktır.

   
 10. Kendilerine gönderilen peygamberleri öldürmekle meşhur lanetli kavim...

   
Entry yazmanız için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın, üye iseniz lütfen oturum açın.