Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sozluk.memurlar.net/konu/kabe/2.sayfa
Yazdırılma Tarihi : 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:18

Kabe

 

 1. mescid-i aksadan sonraki kıblemizdir.

  14.01.2015 19:31 soylu25
 2. Kâbe, Mekke'de bulunan yaklaşık olarak küp şeklinde bir ibadethanedir. İslâm dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Bu yapının etrafında Mescid-i Harâm bulunur.

  14.01.2015 19:33 veysel6112943
 3. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilen, diğer bi rivayete göre ise insanlığın yaratılışından önce melekler tarafından yapılan ve Hz.İbrahim ve Hz. İsmail tarafından temelleri yükseltilen, Hem bilimsel olarak hemde manevi anlamda dünyanın merkezi noktası olan bir yerdir.

  Müslümanların En kutsal mekanı, kıblegahı, halk arasında bazen Allah'ın evi diye anılan bir yer. Her yıl 2 kere zemzem ve gül suyu ile yıkanır.

  14.01.2015 19:49 EtemSEL
 4. mescid-i aksadan sonraki kıblemiz.

  14.01.2015 22:01 insan evladı 3
 5. Mekke' nin Müslümanlarca fethinden sonra Hz. Muhammed(SAV)'in Kureyş kabilesine ait putları kırdığı yer.

  14.01.2015 23:03 omuryayan
 6. dünyanın merkezi ayrıca 1.618 oranındadır ve bu altın orandır

  17.02.2015 08:26 furkandumlu
 7. İslam öncesi putperestlerin mekanı. Müslümanlar mescid i aksa yı kaybedince kendilerine kıble olarak burayi uygun görmüsler ve buradaki putperestleri etkisiz hale getirmislerdir. O gün bugün kıble kabe dir.

  13.03.2018 23:43 supporters.
 8. İslam öncesi icinde 360 adet put bulunan abide/anıt

  13.03.2018 23:54 supporters.
 9. Müslümanların kutsal mekanı.

  Arapçada ka'b kökünden geldiği yani dört köşeli ya da küp şeklinde anlamını taşıdığı belirtiliyor.

  eski yunancada "kubos" yani küp ( geometrik şekil ) kelimesinin Sami dillerinden alındığı belirtiliyor.

  İslam inancına göre yeryüzünde inşa edilen ilk ibadet yeri.

  kuran-ı Kerimde, el-maide suresinde ismi iki defa geçiyor.

  Kendisine başka isimler de verilmiş:

  Beyt

  Beytullah

  el-Beytü'l-atik

  el-Beytü'l-haram

  el-Beytü'l-muharrem

  el-Mescidü'l-haram

  el-Beytü'l-mamur

  el-meşarü'l-haram

  Beniyye

  Devvâre

  Kâdis

  Kıble

  Hamsâ

  Müzheb

  Kâbe-i Muazzama

  Kâbe, Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirilmiş bazalt taşlarıyla yapılmış.

  Merkezinden köşelerine çekilecek hatlar dört ana coğrafi yönü gösteriyor.

  doğu köşesinde bulunan hacer-ül esved taşı tavafın başlangıç ve bitiş noktasını işaret ediyor.

  Kuzeybatı duvarının önünde yarım daire şeklinde çevrelenmiş, hicr denilen bölüm bulunuyor.

  Kuran ayetlerinden anlaşıldığı kadarıyla:

  Kâbe Hz. İbrahim'den önce de vardı fakat zamanla yeri kaybolmuştu.

  Hz. İbrahim tarafından yeri bulunarak yeniden inşa edilmiştir.

  İnşasını oğlu İsmaille birlikte tamamlamıştır.

  İlk kimin inşa ettiğine dair açık bir bilgi olmamakla birlikte Hz. Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilmektedir.

  kâbenin Hz. İbrahim'den sonra üç kere daha inşa edildiği, üzerinin sonradan örtüldüğü rivayet ediliyor. geçen süreçte duvarlarının da yükseltildiği biliniyor.

  Hz. İbrahim'den putperestliğin yaygınlaştığı döneme kadar tevhid inancına uygun ziyaret edilen kabe bu dönemde putlarla doldurulmuş. kabe putlarla nispet edilmese de putlara adaklar sunmayı sürdüren bir kesim olmuş.

  Bir kısım inanan ise putlara itibar etmeyip ziyaretlerini diğer şekilde sürdürmüş.

  16.03.2021 11:58 dermess