Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8

hami sami dil ailesi

paylaş araştır şikayetçiyim

 

 1. Kabaca: Mezopotamya, arabistan, Kuzey ve Doğu Afrika coğrafyasında konuşulan dil ailesi grubu.

  Hz. Nuh'un oğulları Ham ve Sam tarafından dünyaya yayıldığına inanılır. ( Durun ! Siz kardeşsiniz . )

  Ortak özellikleri hepsinin " kök bükümlü " olmasıdır.

  Hami ve sami toplulukları kültürel olarak ayrışmış gibi dursa da ortak bir dil ailesine mensuplar.

  Ayrışma kelimesini kibarlık olsun diye yazdım, "birbirlerini yeme" olarak daha net tanımlayabiliriz.

  Kök bükümlü ne demek onu açıklayalım: kök çekimli olan dil ailesi demek. Kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesi anlamına geliyor. değişikliğe uğrayan sözcüğün kök durumudur.

  Tek ve çok heceli kök halinde kelimeleri mevcut.

  Bunlara eklenen çeşitli ekler kullanılıyor.

  Çekim esnasında köklerde değişiklik olabiliyor.

  Ekler kelimenin önüne, ortasına ya da sonuna gelebiliyor.

  Bazen de Kökteki ünsüzler sabit kalıyorken alınan eklerle ünlüler ve bazı gramer unsurlar değişiyor. Yeni kelimeler türetiliyor.

  Ör:

  kal: dedi, söyledi ( geçmiş zaman )

  Yekulü: söyler ( geniş zaman )

  kul : Söyle ( emir kipi )

  Ör:

  Kök kelime "ders". Türetilen kelimeler: medrese, müderris, tedrisat.

  Başka bir örnek:

  "ktb" mastar halinde "yazmak"

  mektub, mekteb, katib, küttab şeklinde farklı kelimeler türetilir.

  1- Sami: Kenan ( Fenike dili ), aramice, arapça ( Sarazen dili ) , akkadca, İbranice, süryanice

  2- Eski Mısır ve Koptça

  3- Libya-Berber

  4- Kushitik diller

  5- Omotik diller

  Not: Lapon adı da verilen ve Finlandiya'da yaşayan Samilerle bahsi geçen konunun bir bağlantısı yoktur.

   
 2. Neredeyse bütün dillerin atası sayılan ve zamanla genişleyip çeşitlenen, Semitik diller diye de anılan ve Orta Doğu kökenli olan çekimli dil ailesidir.

   
Entry yazmanız için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın, üye iseniz lütfen oturum açın.