1 2 3 4 5 6 7 8

fenni mesul

paylaş araştır şikayetçiyim

 

 1. sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen,

  sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik

  şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olan kişi ve kişilerdir.

  örneğin;

  inşaat mühendisi; yapının statik ve betonarme projesinden,

  mimar; mimari projesinden,

  elektrik mühendisi; elektrik tesisat projesinden,

  makina mühendisi; sıhhi tesisat, ısı ve yalıtım projesinden,

  sorumludur.

   
Entry yazmanız için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayın, üye iseniz lütfen oturum açın.