1 2 3 4 5 6 7 8

türkçülük

paylaş araştır takip et
  ...
 1. ırk-soy kavramına önem verir ancak, batılı anlamda "ırkçı-racist" değildir.

  türk olmayanlara yönelik bir düşmanlık sözkonusu değildir. Aksine, bir tehdit ve düşmanlık olmadığı sürece dostluğu, kardeşliği ve dünya barışını hedef alır.

  akılcıdır.aklı esas alır.tabii kanunlara saygısı çok büyüktür.

  yaratılmış her şeyi tanrının bir emaneti kabul eder.

  türkler tarih boyunca yabancılarla evlenmişler ve onlarla kültürel ilişkiler içinde olmuşlardır. kendilerine olan aşırı güvenleri, başkalarını da kendileri gibi bilmeleri yüzünden çok kolay kandırılmışlar, hep ihanete uğramışlardır. kolay asimile olmaları millî zaaflarıdır. kendi vatanlarında asimile olan tek millettir.

  türkçülük bu noktada devreye girer, türkleri uyanık olmaya davet eder. bu uyanıklığı sürekli canlı tutar.

 2. ...